Kontakt
Obecný úrad:
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.hornesrnie.sk

tel. +421 32 6588281
fax: +421 32 6588281
Najnovšie články
Počet prístupov: 192517

O portáli

Portál je integrálnou súčasťou projektu ČS info government centrum financovaného z Operačného programu SR-ČR 2007-2013.

 

Hlavný cieľ projektu

 

Zlepšenie cezhraničnej integrácie obce Horné Srnie a mesta Brumov-Bylnice prostredníctvom rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT) Hlavný projektový cieľ je plne v súlade s prioritnou osou č. II Operačného programu cehraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 - Rozvoj dostupnosti cehraničného územia a životného prostredia a prispieva k napĺňanie cieľa osi - Zvýšenie využívania informačných technológií.

 

Špecifické ciele projektu:

 

Špecifickými cieľmi projektu sú najmä:

a) Zlepšenie prístupu obyvateľov oboch sídel k informačným technológiam

b) Zlepšenie prístupu obyvateľov k aktuálnym informáciam a udalostiam života v susednej republike

c) Skvalitnenie výmeny informácii a zlepšenie spolupráce miestnych samospráv v SR a ČR

d) Zlepšenie dostupnosti on-line kontaktu so samosprávou a dôležitými inštitúciami

e) Podpora a rozšírenie cestovného ruchu v regióne, rozšírenie kultúrneho povedomia oboch národov
Program cezhraničnej spolupráce


Itemid:83